Amount of truffles for desired Mg.
Choose units

Gender
Build
Weight
Length
Your BMI is
You have around ml blood in your system
Personal serotonin conc
Max concentration treshold
Max addition
Max addition total system
Maximum amount truffles to avoid psychedelic effects
Select the desired milligrams
Required amount of truffles gram
Based on your entered data, it is likely that you can expect the following:
Number of dosess
The total amount of truffles for the desired number of doses is

Amount of truffles for desired Mg.

Berekent de hoeveelheid truffles die nodig zijn om een dosis met exacte hoeveelheid werkzame stof per dosis te verkrijgen.

Handig als u de truffels voor therapeutische doeleinden wilt gebruiken voor een specifieke toepassing, waarvan bekend is hoeveel Mg nodig is om het gewenste doel te bereiken.Back to data Choose calculator